Frågor

Vävnadsprov

Hej
Har gjort ett vävnadsprov hos gyn inne i livmodern.
Inget elakartat var provsvaret ev. Tendens till polyp.
Kan man lita på dom proven?

Svar

Ja , det kan du göra.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen