Frågor

Vatten i lungsäck

En vän har cancer sen två tre år och det är andra gången nu. Andra behandlingen är avslutad och hon går på ngn sorts cytostatika. Hon har nu fått vatten i lungsäcken och har drän.. Hon äter morfin varje dag. Tyvärr har jag denna information i andra hand så jag vet inte mer. Men vad innebär detta? Har de slutat med behandlingar? När gör man det? Kommer de ta upp behandlingarna igen? Är hon döende? Har vatten i lungsäcken med hennes cancer att göra och isåfall..vad innebär det??

Svar

Vårt svar till dig får bli generellt och baserat på erfarenhet av onkologiskvård. Du skriver inte vilken typ av cancersjukdom som din vän har. Det finns ca 200 olika cancerdiagnoser och de behandlas på olika sätt och har varierande prognos. Men det går att säga något som säkert kan vara till hjälp för dig.
Du skriver att hon får cytostatikabehandling så hon har inte avslutat sina behandlingar. Man kan göra uppehåll  i behandlingen och vid ett senare tillfälle börja ge behandling igen. Det finns ofta flera olika behandlingsregimer som man kan ge och på så sätt hålla sjukdomen i schack. Man slutar ge behandling när den inte längre har någon effekt.
Det är troligt att vattnet i lungan beror på hennes sjukdom. Vätskan i lungan brukar minska när man får cytostatika. Du frågar om hon är döende. Det kan vi tyvärr inte svara på. En cancersjukdom som har spridit sig till flera ställen i kroppen är så klart en allvarlig situation. Det låter som syftet med hennes behandling nu är att hålla sjukdomen stilla och lindra symtom. Så kan man leva under en lång period.

 

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog. 08-123 138 00

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen