Frågor

Återfall vid prostatacancer

Jag strålades och fick även braychyterapi för 6 år sedan, psa gick ner sakta under par års tid därefter. Till 0,21. Därefter under 4 års tid så har psa stigit till 2,3. Stigningen har inte varit lika hela tiden, mina psa värden har varit följande 0.31. 0.48. 0.7. 0.8 1.3 1.5 2.3 provtillfällerna har varit mellan 5 till 7 månader mellan gångerna. är detta en snabb ökning? Likadant var ligger gränsen när man anser att cancern har kommit tillbaka och när börjar man med hormonbehandling?
Tack på förhand

Svar

Hej! Dina PSA-värden har inte stigit snabbt. Stigande PSA kan vara ett tecken på återfall. Behandling vid återfall är individuellt,det är bara din doktor som kan svara på hur situationen ser ut för dig.