Frågor

Utinblåscancer

Kan man ta bort tumör i urinblåsa genom öppen kirurgi, genom att öppna från magen?

Svar

Vilken behandlingsmetod man använder sig utav beror på i vilket stadium tumören anses vara. Om tumören anses som ytlig, gör man en operation som kallas TUR-B. Detta innebär att tumörvävnaden opereras bort med hjälp av ett särskilt operationscystoskop.
Har tumören vuxit ner i urinblåsans muskellager opereras urinblåsan bort samt lymfkörtlar och ibland även urinröret.