Frågor

Urinblåsecancer

Jag opererade bort urinblåsa/prostata mm i januari 2015 pga urinblåsecancer med graderingen T2G3.
Nu, 9 månader senare, visar CT-scan att mina lymfkörtlar i ljumskarna är förstorade, 28×14 mm, men de ömmar inte.
Blodtest var bra förutom hs-CRP som var 12,3. Min doktor sa att detta inte var något problem. Men jag oroar mig förskräckligt, särskilt för lymfkörtlarna.
Vad beror det på och behövs provtagning på lymfkörtlarna?
Tacksam för svar.

Svar

Förstorade lymfkörtlar beror i de allra flesta fall på en infektion/ inflammation av något slag. Du har också ett något förhöjt CRP. Din läkare har bedömt att undersökningsresultaten inte är något medicinskt problem.
Men, med tanke på den operation du har gått igenom, och framför allt, den starka oro du känner, skulle man kunna tänka sig att utreda lymfkörtelförstoringen och se vad man kommer fram till.
Att gå omkring och känna oro efter en genomgången behandling av en tumörsjukdom, mår varken kroppen eller själen bra av.