Frågor

Urinblåsecancer

Hej! Min bror har urinblåsecancer klass2 t2 och skall få cellgiftsbehandling och sedan operation. Han har bott i USA i många år och läkaren där sa att han kan inte gå mer än en månad med det annars är det för sent. Vi tog hem honom till Sverige för att han skulle må bra men han har varit här i 1,5 månad och har inte påbörjat cellgiftsbehandlingen än. Hur stor är chansen att det inte har spridit sig? Går det att rädda?

Svar

Någon exakt tid där sjukdomen sprider sig kan man inte säga. När läkaren i USA pratade om en månad får man nog tänka att det ska inte gå för många månader innan han påbörjar sin behandling.
Hur hans prognos ser ut kan vi tyvärr inte uttala oss om. Den som bäst kan göra det är hans behandlande läkare här i Sverige.
Prognosen är beroende av flera olika faktorer så som stadie, aggresivitetsgrad, hur bra en person svarar på behandling etc. Hans läkare kan ge besked om behandlingen syftar till att bota eller ej.