Frågor

Urinblåsecancer

Jag är 70 år. Väs frisk tills i december 2021. Har tablettbehandling pga essentiell hypertoni o högt kolesterol. Hade varit på årlig kontroll på Gärdets VC i november. Allt u a. Min husläkare beställer varje år ”alla” blod och urinprover. Allt var u a liksom tidigare år . PSA var 4.
Fick i mitten av december kraftig makroskopisk hematuri och totalstopp. Kunde ej kissa. Kraftiga smärtor.
Vände mig till lättakut. Där sa dom att jag måste åka till St Görans sjukhus. Jag sa att jag hellre ville till Karolinska sjukhuset. Det gick inte sa dom utan jag MÅSTE till St Göran! Varför var det omöjligt att åka till Karolinska?
Jag blev kvar på St Görans urologavd 39 i 10 dagar. Spolkateter. Hade ofta kraftiga buksmärtor och känsla av att vilja kissa. Dom sa att DT buk och cystoskopi med Tur-B skulle göras. Men det gick så långsamt. Avsaknad av läkare på avd 39. Min son fick ringa för att få tag på sjuksköterska för frågor. Sedan ringde han mig. Ingen läkare att fråga.
Efter många om och men Blev DT och TUR-B gjort. Diagnos: Urinblåsecancer. Jag vill ABSOLUT inte sätta min fot där igen. Jag vill flyttas till KS alt Danderyds sjh.

Svar

Hej

Tråkigt att din upplevelse av vården inte varit bra. För att man ska känna sig trygg i vården så behöver man känna tillit. Är det inte så så ska man kunna byta vårdgivare. Be din läkare skriva remiss till Karolinska eller Danderyd. På så sätt godkänner du även att din journal med undersökningsresultat följer med. När man blir hänvisad så är det beroende på var det finns platser, därav kom det nog att bli St Göran.

Du kan även ta hjälp av patientnämnden tel 08 12346700

vänligen Cancerrådgivningen