Frågor

Urinblåsecancer

Har opererats för urinblåsecancer och tagit bort den gamla urinblåsan där tumören fanns och fått en ny. Man tog också bort lymfkörtlar under operationen. Man hittade cancer i 5 av 25 lymfkörtlar. Enligt min läkare har man ingen evidensbaserad behandling nu.

Mina frågor

1. Hur stor risk är det att det finns en ytterligare spridning i kroppen?

2. Vilken behandling skulle ni råda mig att göra?

3. Jag vill göra en så kallad PET röntgen, men läkaren tycker att det är för tidigt, vad tycker ni?

Är väldigt förvirrad om jag är frisk eller fortfarande sjuk…

Svar

  1. Tyvärr kan vi inte svara på hur stor din risk är för spridning. Risken är större vid positiva lymfkörtlar än om det inte finns cancer i lymfkörtlarna.
  2. Vi kan bara ge generella svar. Om du känner dig osäker på om du inte fått rätt behandling har du alltid rätt till att få en annan medicinsk bedömning. Det vanligaste är att man inte ger någon behandling efter en operation men i enstaka fall kan det vara aktuellt med cytostatika eller strålbehandling som komplement.
  3. Det måste gå några månader innan man kan se något på röntgenbilderna.

Det är vanligt att känna sig förvirrad och orolig . Det tar tid innan man vågar lite på livet igen. det är svårt med ovissheten.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen