Frågor

Tumöregenskaper

Hej! Jag läste om en person som fått tillbaka sin bröstcancer med en ändrad profil, från att ha varit hormonkänslig, till nu trippelnegativ och aggressiv. Hur vanligt är det att en tumör ändrar karaktär och vad beror det på?

Svar

Tumörceller är instabila och störda i sitt sätt att fungera vilket gör att de kan förändra sin karaktär. Det blir så att säga ”nya fel” så kallade mutationer i tumörcellerna. Det är därför inte ovanligt att  tumörens profil kan förändras.  Normala celler är stabila och förprogrammerade för att fungera på ett stabilt sätt och kan inte ändra karaktär.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.