Frågor

Tumör

En elakartad tumör på bukspottkörteln som inte har växt på 4 månader utan behandling och därefter 2 månaders cytostatikabehandling med resultatet oförändrat vilka slutsatser kan man dra av det?mvh Jerker

Svar

Det går inte att uppskatta en individuell prognos. Generellt kan man säga att en del patienter svarar på första behandlingen medans andra behöver fler för att man ska se en minskning.
Att tumören inte tillväxer kan också vara ett mål. Att hindra tumören från att tillväxa och få sjukdomen att bromsa upp.
Det är svårt för oss att säga mer än så. Givetvis är det behandlande läkare som kan ge mer individuell information.