Frågor

TUBULÄR CANCER

opererades för två år sedan och tog bort hela bröstet (eget val).
vid svar sedan står det att jag hade en tubulär cancer grad 1/ 7 mm/ friska lymfkörtlar, hormonkänslig.
fick ingen efterbehandling inte ens termofixen, är detta rätt behandling ?? har läst att en del landsting ger alltid termofixen ? går på mammografi varje år, i år bara mammografi på friska bröstet o ultra på det bortoperade är detta ok ?

Svar

Din tumörsjukdom har en extremt god prognos och i halva Sverige så ger man ingen hormonbehandling då prognosen är så god. I Stockholm erbjuder vi dock hormonbehandling Tamoxifen i fem år. De flesta i Sverige tycker att en tumör av detta slag inte skall behandlas om den är mindre än 10 mm.
Du har alltså fått rätt behandling och följs upp på ett korrekt sätt.