Frågor

Trippelnegativ bröstcancer-prognos

Jag har fått diagnosen duktal bröstcancer grad 3, trippelnegativ. Tumören var 19 mm och är bortopererad, ingen spridning till lymfkörtlar. Har nu påbörjat cytostatika-behandling, 12 ggr.
Hur stor kan risken för metastaser vara? Går det att säga något om prognosen?

Svar

Prognosen påverkas av flera faktorer så som tumörstadium, aggressivitetsgrad,  tumörens egenskaper och en hel del faktorer som vi i dag inte känner till. Att tumören är bortopererad och att det inte var någon spridning till lymfkörtlarna är bra. Man ger i vissa fall extra behandling då man har information om att man behöver vara extra noga, t ex vid trippelnegativ cancer.

När det gäller prognosen och risken för spridning i ett enskilt fall är det endast läkaren som kan uttala sig om det.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen