Frågor

Trippel negativ bröstcancer

Överlever någon denna typ av bröstcancer som spridit sig till levern?

Svar

Hej.

Bröstcancer med spridning till levern har generellt en dålig prognos, men med moderna behandlingar har överlevnaden förbättrats något. När det finns levermetastaser betraktas sjukdomen som kronisk och möjligheten till att bli helt botad är liten. Forskning har visat att en liten grupp av patienter där sjukdomen varit begränsad ändå har kunnat bli sjukdomsfria och varit fortsatt fria från återfall under lång tid.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen