Frågor

tjocktarmscanser med metastaser

Min man 62år opererade maj11 för en 3cm stor tumör i tjocktarmen. samtidigt togs 12 lymfkörtlar. 7 innehöll canser.Fick 2 sorters cellgifter i ett halvår. ny röntgen jan 12. då såg man inget. vid röntgen i maj 12 hade han metastaser i lever och en i lungan.Han får nu xeloda och Irinotecan. min fråga kan hans cancer försvinna, med denna behandling. Eller kan det göra att man kan byta lever på honom.Hur länge kan man leva med denna behandlig.Finns det någon medicin han kan ta för att få tillbaka sin sexlust? Finns det någon annan bättre behandling? hustrun

Svar

Hej! Du har många frågor angående din mans sjukdom, eftersom inget cancerfall är den andra lik är det bara din mans behandlande läkare som kan svara på dina frågor.Målet med den behandling din make får nu är att få kontroll över sjukdomen och få den att minska eller att gå tillbaka.Levermetastaser kan opereras bort, förutsättningen är att det inte skett någon annan spridning i kroppen och att endast begränsade delar av levern är angripen. Sexlusten påverkas ofta negativt när man drabbas av en svår sjukdom, behandlingarna är tröttsamma och oron för hur framtiden kommer att bli är bara några orsaker till problemet.Om det gäller fysiska problem så finns det bra mediciner. Hur prognosen ser ut för din man kan bara hans läkare svara på.