Frågor

Tjocktarmscancer vid leversvängen.

Två gånger har jag haft ”polyper” eller tumörer i tjocktarmen, som man kunnat klara upp. Den första opererades ganska lätt. Den andra var svårare att komma åt, då tarmarna vuxit ihop efter den första operationen,
men efter 6-7 timmar, då man nästan gett upp, klarade kirurgerna uppgiften. Nu har jag fått en tredje tumör, det är cirka tio månader sedan. Man har sagt att den sitter vid leversvängen. En undersökning av lever eller njurar visade dock ingen spridning ( f n).

Jag har fått besked att ingen åtgärd verkar bra; ingen kirurgi eller annan behandling har valts. En operation kunde möjligen tänkts, men min situation därefter skulle vara mkt svår; inget att leva för.
Vårdcentralen har underrättats och under hösten följt mina blodvärden. Hur länge jag lever med denna tumör vet jag inte, men jag dör tydligen av den, såvida jag inte tidigare dör av någon annan orsak. Så frågan är om detta är en avslutning utan bra alternativ.. M v h NN-E, 87 år.

Svar

Hej! Det besked du har fått har naturligvis väckt många frågor hos dig. Det bästa vore väl om du har möjlighet att få prata din doktor.