Frågor

Tjocktarmscancer vård av anhörig

Jag har blivit mycket illa behandlad av hemtjänsten då jag varit närståendevård för min 83åriga mamma som har en inoperabel tjocktarmscancer och långt gången demens.
Vid diskussion med överläkare bestämde vi anhöriga efter samråd med att min mamma
skulle vårdas hemma då hon helt slutat äta/dricka på sjukhuset och fått blodtransfusioner då Hb varit 83
efter att hemtjänsten misskött henne.Intyget bedömde hennes tid som veckor/månader kvar att leva.I en helt förtvivlad situation vårdade jag min mamma och hon fick tillbaka lite av sin livsglädje.
Förra veckan rusar hemtjänsten in med polis och skriker att min mor är uttorkad.
På sjukhuset fastställs ingen uttorkning.Och min mamma skrevs ut några timmar senare.
Vi får hjälp med blöjbyte av hemtjänsten.
Jag och min dotter upplevde situationen som oerhört traumatisk med ångest och oro som följd.
Vi vet inte hur vi går vidare efter detta övergrepp på vår familj.
Och jag är ju redan så förtvivlad över min mammas sjukdom och att hon har så kort tid kvar.
Hjälp oss,snälla ni!

Svar

Det var tråkigt att ni har blivit illa behandlade.
Det finns en önskan och vilja hos dig att din mamma ska vårdas i hemmet. Detta ska ske med hjälp av hemtjänsten. Men det har inte fungerat väl?
Om ni upplever att hon inte får den vård hon behöver kanske man kan utöka hennes hjälp? Det finns även sjukvårdsteam som kan komma hem när man är i behov av medicinskhjälp. Hospice är ett alternativ om det inte fungerar att vara hemma.
Hoppas att detta kan vara svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa till oss. ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.