Frågor

Testosteron

Hej, vilken mekanism är verksam vid testosteron-behandling av bröstcancer? Korsreagerar testosteronet med östrogenreceptorerna på cancercellen?

Svar

Standardbehandlingen vid bröstcancer består av kirurgi, kemoterapi, strålbehandling och antihormonell behandling, förutsatt att tumören är hormonkänslig, det vill säga att den är östrogen och progesteronreceptorpositiv.