Frågor

Tarmcancer i lymfkörtel och lever

Hej,
Min far opererades för kolorektal cancer i okt 2015, han fick 7 kurer FU cytostatika i jan-feb-mars. Nu ser man på CT att han har 2 levermetastaser i segment 8 och 6. Vi frågade om det inte gick att operera. Onkologen säger att han också har en lymfkörtelmetastas i ljumsken, och att det därför inte är någon idé att opereras då cancern finns i ”systemet”. Jag känner till fall utomlands (USA, Frankrike) där folk har opererat bort lymfkörtlar. Görs detta aldrig i Sverige eller kan det finnas andra skäl till varför man inte vill behandla min far kurativt?
Han föreslås istället Avastin + Xeloda, men behövs inte FU för att krympa metastaserna?

Svar

Generellt är det så att om en person har sjukdom på flera olika ställen i kroppen och spridning till lymfsystemet är cytostatika en bättre behandlingsmetod eftersom den påverkar och behandlar alla tumörceller. Finns sjukdomen i lymfsystemet vinner man inget på att ta bort en lymfkörtel.

I Sverige opereras lymfkörtlar bort t ex vid tidiga stadier av coloncancer, vid bröstcancer för att nämna några exempel. Då man bedömer att det bara är till några få körtlar som sjukdomen spridit sig till.

Det går att operera levermetastaser. Det görs alltid en individuell bedömning om personen har nytta av det. T ex om metastaser enbart sitter i levern brukar man överväga det.

Vilken cytostatikabehandling som läkaren väljer beror på vad din pappa har fått innan, biverkningar från tidigare behandling, maxdoser för de olika läkemedlen, allmäntillstånd etc.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.