Frågor

TAORMINA-studien

Jag ska eventuellt inkluderas i studien eftersom jag har lämpligt antal metastaser (max 5) efter bröstcancern samt genomgått adjuvant behandling med cytostatika och strålning. . Studien har två armar. I mitt fall gäller det antigen att fortsätta med nuvarande behandling (trastumazub och endokrina tabletter) eller lägga till precisionsstrålning med stark dos.

Är tveksam. Om jag lottas till gruppen utan strålning så kanske jag inte kan få någon ytterligare behandling som annars hade rekommenderats.

I vilket skede kan man definitivt tacka nej till att delta?
Helena 74

Svar

Hej,

angående om den studie du blivit erbjuden att delta i kan tyvärr inte vi på Cancerrådgivningen svara på de frågor du har. Vi måste tyvärr hänvisa tillbaka dig till det sjukhus som du fått erbjudandet från, för att du ska kunna få svar. Man brukar få ett Informerat samtycke att skriva på där också kontaktuppgifterna till personalen som håller i studien finns.

Med Vänliga Hälsningar Cancerrådgivningen