Frågor

Tandläkarröntgen ?

Efter biopsi konstaterades en skivepitelcancer in situ mitt på ena kinden. Cancern avlägsnades genom frysning den 29:e oktober.
Nästa vecka ska jag till tandläkaren. Bör jag undvika att ta tandläkarröntgen på den sidan?

Svar

Hej!

Du kan röntga dina tänder. Det är inget du behöver undvika.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen