Frågor

Symtom magsäckscancer

Jag är 45 år och har besvär med magont från övre delen av magen, vilka symtom stämmer väl överens med beskrivningen magkatarr enligt vårdguiden. Samma symtom beskrivs för magsäckscancer. Nu undrar jag om det finns symtom som skiljer dessa två diagnoser åt, dvs vilka symtom ska man vara uppmärksam på gällande magsäckscancer.

Tack på förhand!
Anna

Svar

Magont och sveda i magtrakten beror oftast på stress, magkatarr, magsår eller andra sjukdomstillstånd.

Magsäckscancer är vanligast efter 60 år, har ett smygande förlopp och ger sällan kraftiga eller typiska symtom i sitt tidigaste skede. Därför kan den vara svår att upptäcka. Smärta i maggropen, obehagskänsla och uppkördhet är tidiga symtom. Obehagskänslorna vid magsäckscancer kommer ofta efter en måltid och kan efterhand som cancertumören växer övergå i motvilja mot viss mat, särskilt kött.
Senare symtom kan vara tilltagande illamående och kräkningar, viktnedgång, blod i avföring eller kräkningar och trötthet.

Om man är över 50 år och inte haft tidigare besvär och smärtorna inte går över efter 2 veckor, om man tappar aptiten och går ner i vikt ska man boka en läkartid på vårdcentralen.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.