Frågor

Strålpneumonit

Hej!
Jag drabbades av bröstcancer juni 2016, opererades i juli 2016 och strålbehandlades i september 2016. Jag fick en strålpneumonit sent under våren 2017 och behandlades med Doxyferm och Prednisolon i tre månader. Blev sedan helt frisk. De senaste dagarna har jag haft en huggande smärta i vänster ’lungan’ vid djup inandning samt har känt mig lite andfådd vid ansträngning.
Kan en behandlad strålpneumonit återkomma?

Svar

Hej.

Ja en strålpneumonit  kan återkomma. Vävnaden i lungan som har fått viss bestrålning i samband med din strålbehandling kan vara fortsatt påverkad av detta under lång tid. Oftast går dessa besvär efter en tids behandling tillbaka helt. För ett fåtal kan det leda till en viss nedsättning av lungfunktionen som kan bli bestående.

De symtom du beskriver förekommer också om man har fått  blodproppar i lungan vilket är ett tillstånd som skall tas om hand akut. Därför bör du söka vård utan dröjsmål. Det är viktigt att du får träffa en läkare som kan bedöma dina symtom så att rätt behandling kan sättas in.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen