Frågor

Strålning vid cancer

Jag undrar hur mycket strålning jag får vid strålning mot bröstcancer resp. cancer i hjärnan
Är det lika mycket som 10 CT på fem år.
Vilket är farligast o hur mycket strålning får jag!

Svar

Hej.

Vid Strålbehandling använder man sig av en betydligt högre energi än vid en CT undersökning. Strålbehandlingen är alltså ”farligast”.

Vid strålbehandling använder man sig just av effekten att strålarna är skadliga för cellerna, strålbehandlingen planeras noggrant så att man vet exakt hur mycket strålning som olika områden inom strålfältet får för att optimera behandlingen och skydda de friska cellerna. Strålbehandling ges i en enhet som heter Gray (Gy). Hur många Gy man får beror på en mängd olika faktorer.

Vid CT undersökningen är det tvärtom, här eftersträvar man en så låg stråldos som möjligt för att cellerna inte skall bli skadade. Den mäts i en enhet som heter Sievert, en CT av bröstkorgen ger runt 5 Milli Sievert. De allra flesta kommer aldrig att påverkas negativt av denna röntgenstrålning.

 

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen