Frågor

Strålning efter robotoperation

Min man opererades i juni och ska strålas hos er pga psavärdet stigit. Vilket schema får man strålning efter, alltså hur många dagar osv. Jag har läst rapporter om att ju snabbare ju bättre, men väntetiden är minst 3 månader enl läkaren. Hur ska man tänka medan man väntar i tre månader?

Svar

Väntetiden kan skilja sig åt, dels under året och för varje enskild patient. När remissen kommer till Radiumhemmet kommer den att bedömas av flera läkare. Din man kommer att få göra röntgenundersökningar. Utifrån det görs en strålplan. Strålbehandlingen brukar ske under ca 5 veckor, måndag-fredag. Själva behandlingen tar endast några minuter. Räkna med ca 30 min för ett besök pga det tar tid att komma på plats och ställa in apparaterna.
Ni kan själva ringa till den mottagning som din man kommer att tillhöra för att höra om remissen har kommit fram och de kan säkert säga ungefär när din man kan få en tid. Tel 517 750 46.