Frågor

Strålbehandling – vilka tekniker används

Det finns många olika tekniker för strålbehandlingen av prostatacancer. Vilken teknik används i Sverige? 3D-CRT, IMRT, IGRT, SBRT, är några tekniker jag läst om. SBRT låter intressant då antal behandlingar är färre än för dom andra teknikerna. Finns möjlighet att få den tekniken i Sverige?
Använder vi behandling med proton-strålning eller är denna teknik ännu inte etablerad? Om man önskar en strålningsteknik som inte finns i Sverige hur skall man göra då?

Svar

Hej! Den tekniska utvecklingen har medfört att extern strålbehandling med fotoner numera kan ges med högre precision, högre stråldos per gång och vid färre tillfällen. Därmed kan man ge högre stråldos med bättre effekt och mindre biverkningar.
Värdet av protonstrålning är oklart. Det är för tidigt att avgöra hur effekten är i förhållande till övriga strålbehandlingsmetoder.
Vid tidig sjukdom där tumören inte spridit sig utanför kapseln kan man använda yttre strålbehandling eller olika typer av brakyterapi, inre strålning. Det finns nu en stark strävan att utveckla metoder som gör att man kan öka stråldosen för patienter med större tumörer och som växt utanför sin kapsel, patienter med större risk för återfall. Men det är viktigt att biverkningarna inte förvärras. IMRT intensitetsmodulerad radioterapi används för patienter som är inkluderade i kontrollerade studier. Prata med din doktor vad som är den bästa behandlingen för dig. Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig hit igen.