Frågor

Står i pappas jornal cancer

Min pappa har nyss vårdats på sjukhuset och fått diagnosen lungcancer.
Såhär ståe det i jornalen behöver en förklaring tack

CT lungartärer och aorta med kontrast: Ingen lungemboli eller aortadissektion. Utbredda tumorösa mjukdelar i höger hilus och subcarinalt. Totalockluderad mellanlobsbronk och måttlig till uttalad lumeninskränkning av höger underlobsbronk. Flera förstorade mediastinala körtlar. Bilden kan representera småcellig lungcancer. 171101 CT buk med kontrast: Inga tecken på tumörspridning i bukens parenkymtösa organ, inga patologiskt förstorade lymfkörtlar i buken. Det lilla fetthaltiga incidentalomet i höger binjure oförändrat jämfört med 1030. Som tidigare ett litet hiatusbråck, stora peripelvina cystor på höger sida samt enstaka kortikala benigna njurcystor bilateralt är också oförändrade jämfört med 1030. Sannolikt är tumörutbredning i mediastinum och höger hilus, respektive rundad metastas i vänster underlob också väsentligen oförändrad, undersökning omfattar dock endast kaudala delen av thorax, inriktad huvudsakligen på buken

Svar

Vi kan inte gå in på detaljer och besvara din fråga i helhet.

I korthet så står det att bilden kan representera en småcellig lungcancer och förstorade lymfkörtlar. Ingen spridning till buken. Bilderna visar att det inte skett någon förändring sedan förra undersökningen. Sedan har man sett andra godartade förändringar i buken som inte är cancer.

Du är välkommen att ringa oss då det kan vara lättare att förklara i en dialog.