Frågor

Stamcellstransplantation vid Pancreas cancer

Hej,

Hur långt har man kommit med detta? Finns denna metod att tillgå??

Min mamma lider nu så fruktansvärt av denna vidriga sjukdom o jag vet snart inte vad jag
ska ta mej till för att hjälpa henne?! Har hon större chans att klara sig om hon åker till DE o Heidelbergs cancersjukhus?!
Vad göra mot hennes uppsvälld mage som gör att att hon inte får i sig något snart?
Det är 5 mån sen hon fick beskedet o får nu bara cellgifter..som jag tror påskyndar hela förloppet mot det oundvikliga än att förlänga ….!
//Desperat dotter!

Svar

Hej! Bukspottkörtelcancer kan idag endast botas med operation av icke spridd sjukdom och ibland i kombination av cellgifter. Man har stamcellstransplanterat några patienter och det har varit patienter som genomgått radikal operation. Det har gett goda resultat men studien man gjorde var mycket liten så man kan inte dra några säkra slutsatser. Behandling i något annat land skulle inte förbättra prognosen för din mamma. Ni kan be om en second opinion hos en annan läkare med kunskap om denna sjukdom.Det är viktigt att din mamma får bra symtomlindring. Som närstående kan man känna sig hjälplös, du kanske behöver någon att prata med, om du vill det så fråga dom som är ansvariga för vården av din mamma.