Frågor

Spridningsrisken trots ingenting i sental node

Hej,
Konstaterad Cancertumör 2,5 cm, hormonpositiv och aktiv. Jag undrar om det finns risk att bröstcancern kan ha spridit sig till andra delar av kroppen trots att det inte hittades någon spridning av tumörceller till portvaktskörteln i samband med operationen, kan cellerna ta andra vägar? Hur stor är återfallsrisken när tumör och hela bröstet har opererats bort och någon spridning till portvakten inte har konstaterats?

Svar

Det låter inte rimligt att du skulle ha en spridning av din bröstcancer till något annat ställe i kroppen, i och med att man inte hittade några cancerceller i portvaktskörteln. Cancerceller sprids via lymfkärlssystemet.
Eftersom du inte hade någon spridning till lymfkörtlarna, minskar din risk för återfall i sjukdomen.