Frågor

Spridning av livmodercancer

Kan livmodercancer sprida sig till skelettet efter tre år, som sk. fri från cancer.
Har fått stickningar i ryggen o obehag, blir så orolig för att få metastaser från min livmodercanceroperation.

Svar

Livmodercancer är en cancerform som sällan ger återfall så lång tid efter att den behandlats. Men har man en gång fått ett cancerbesked blir man oftast mer uppmärksam på kroppsliga symtom som man inte känner igen och härleder dem till cancer. För att du ska känna dig lugn kan du kontakta din vårdcentral för undersökning om inte symtomen försvinner.