Frågor

Spridning av cancer

Kan livmodercancer sprida sig efter fyra år till ryggen (skelettet).
Alla kontroller har varit bra!
Har haft som ryggskott några gånger sista halvåret! Vill inte ge med sig!
Har även tidigare haft ryggskott!

Svar

Största risken för återfall är första och andra året efter avslutad behandling. Det är bra att alla kontroller har varit bra. Livmodercancer sprider sig sällan till skelettet. Du skriver att du har haft besvär med ryggskott tidigare. En sjukgymnast kanske kan hjälpa dig med att stabilisera musklerna kring ryggpelaren.
Blir du inte av med dina besvär ska du givetvis söka läkare.

MVH

Cancerrådgivningen