Frågor

Spridd prostatacancer

Varför så lång väntetid att få komma på första besök Radiumhemmet efter remiss från urolog vid spridd cancer sex år efter robot-operation, läkaren talade om 10-14 dagar för att få strålning men blev en månads väntan för första besök, sedan väntan på behandling, psa ökar hela tiden samt flera symtom!?

Svar

Det troliga är att läkaren har gjort en medicinsk bedömning att det går bra för dig att vänta. I de flesta fall är det så. Att få ett första besked om att det ska ske snabbare oroar såklart. Eftersom du har fler symtom bör du ändå höra av dig till Radiumhemmet för att påtala det.