Frågor

Spridd kronisk bröstcancer

Är det vanligt att en som har fått ett återfall i bröstcancer även har spritt sig till skelettet o lungorna hur stor är cansen att man kan överleva detta vad är det för skillnad på positiv o negativ her2 negativ kallar dom ju det

Svar

Det är vanligt att bröstcancer sprider sig till skelett och lunga, om sjukdomen sprider sig. Bröstcancer med metastaser i lunga och skelett är en allvarlig situation. Med hjälp av behandling kan man hålla sjukdomen i schack och lindra symtom. Hur länge man kan leva så går inte att förutsäga. Den som bäst kan ge en prognos är givetvis den behandlande läkaren.
HER2-positiv bröstcancer innebär att tumörcellerna har ovanligt många av en speciell typ av äggviteämne på sin cellyta, så kallade HER2-receptorer vilket gör att tumörcellernas tillväxt stimuleras.