Frågor

Spottkörtlarna, betr. tidigare fråga

Beträffande svaret på min fråga om spottkörtlarna och orsaken till mina besvär med riklig segflytande konsistens fick jag inget svar på. Är okunskapen total om orsakerna?

Svar

Hej! Vi besvarar i första hand frågor som handlar om vilka symtom som kan bero på cancer, samt behandling, biverkningar och psykosociala problem vid cancersjukdom.