Frågor

Snälla översätt!

Vad betyder detta på vanlig svenska? Är tumören stor eller liten? Är cancern ärftlig, osv. osv.Diagnos:
Preparattyp: Partiell mastektomi med extrabit mot mynt 1-2
Sida: vänster
Histologisk diagnos: Invasiv duktal bröstcancer (NST enl. WHO 2012)
Tumörstorlek, mikroskopisk storlek av största invasiva focus, mm: 29
Histologisk grad (NHG): 3
Östrogen receptor (SP1), %: 80
Progesteron receptor (1E2), %: 80
HER2 protein (4B5): 1+
ISH HER2: Ej utfört
Ki67 (MIB1), %: 80
Annat:
– tumörfrí extrabit
– radikal operation

Svar

Hej!

I dag kan man bestämma tumörers egenskaper och utifrån det styra behandling. Det ger även viss information om prognos. Dina frågor behöver du ställa till din behandlande läkare för att få ett korrekt och individuellt svar.

När det gäller att utreda ärftlighet så görs det på specifika mottagningar. Om det finns flera familjemedlemmar som i ett rakt nedåtstigande led har haft samma cancerdiagnos eller cancerdiagnos som genetiskt hör samman, finns det anledning att utreda ärftlighet.

Hoppas att detta svar kommer till din hjälp. Det går bra att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen