Frågor

Slem i avföringen

Hej,
Jag undrar om det är normalt att någon gång ibland ha lite slem runt avföringen. Det är inte så att det är separat slem utan kan ibland vara runt avföringen. Om man tar papper mot avföringen så kan det fastna på pappret. Jag har inget blod i avföringen, inte ont i magen och går på toaletten ungefär en gång per dag. Detta kan jag se någon gång ibland. Kan jag avvakta att söka läkare för detta? Jag är 43 år och mår för övrigt bra.
/bekymrad

Svar

Slem i avföring ibland är inget onormalt. Om du inte kan släppa oron kan det vara bra att söka läkare.