Frågor

Skiktröntgen av prostatacancer

Går det att se prostatacancer med en skiktröntgen eller annan icke penetrerande metod?
I så fall, i hur tidigt skede?

Svar

Hej! Magnetkameraundersökning (MR) kan vara av värde när man trots upprepade vävnads prov inte påvisat någon cancer i prostatakörteln hos män med höga och ökande PSA värden.
PET /CT är en skiktröntgen som förstärks med särskild radioaktiva spårämnen som tas upp speciellt väl av cancercellerna. Dessa metoder används vid hög misstanke om cancer.