Frågor

Sjukdomsförlopp bröstcancer

Hej!
Hur ser sjukdomsförloppet ut av bröstcancer?

Svar

Bröstcancer är inte en och samma sjukdom. Det finns flera olika typer av bröstcancer. Dessutom ser sjukdomsförloppet väldigt olika ut för de kvinnor som drabbas.
De flesta kvinnor kan man bota men för de man inte kan bota ser ju förloppet ut på ett annorlunda sätt. I dag kan man leva med bröstcancer som inte går att bota under en lång tid tack vare de behandlingar som finns att tillgå.