Frågor

sekundär tumör!

Jag har fått kurativt syftande behandling mot mot en metastas i bäckenområdet som spridit sig från en tidigare bortopererad livmodercancer. Läkaren anser att tumören bör kunna gå att bota trots att det är en metastas. Överallt står det att spridd cancer inte går att bota, detta är motsägelsefullt då det verkar möjligt då cancern inte är spridd i hela kroppen utan bara ett lokalt recidiv.
Hur stor är chansen att bli helt botad från sekundärtumör? Finns sådan statistik?
Hälsningar Drutten

Svar

Om din läkare har sagt att du har fått en botande behandling så är det så. Ett lokalt återfall kan man behandla.
När du läser om spridd cancer menar man att sjukdomen finns på flera andra ställen och långt ifrån där sjukdomen började.