Frågor

Säkerheten vid ”avvaktande behandling”

Jag har konstaterad cancer Gleason 3+3 efter prov av TUR-P material trots ett PSA värde på 1,2 före operation. Behandlingen blir ”avaktande under utredning” vilket innebär en periodisk mätning av mitt PSA värde.
Min fråga är då: Om samtliga mätningar gjorda under 10 år aldrig visat ett förhöjt PSA värde, varför skulle då en kommande utredning framgent visa rätt? Borde inte en radikal borttagning av prostata vara att föredra för en patient som mig?

Svar

Grovt förenklat kan man säga att Gleason värden under 6 räknas till låggradig cancer där exspektans är vanligast, särskilt om man är äldre. Operation eller strålbehandling är likvärdiga behandlingar som också innebär risker för bestående besvär. Tala med din läkare om uppföljningsmetod eller be om remiss för en second opinion hos en annan urolog.