Frågor

Riskgrupper för cancer

Man pratar omika mycket om riskgrupper.
Jag tex. Riskgrupp för alla cancersorter,
Fet, inga barn, högt blodtryck betyder det att om jag får symptom som exempel hosta, blödning flera år efter menopaus att jag har cancer i tex livmodern?

Svar

En riskgrupp är en grupp individer som har en gemensam egenskap som ökar risken för att bli sjuk. Det betyder inte att alla i den gruppen kommer att bli sjuka utan att gruppen har en ökad risk att insjukna om man jämför med andra grupper i samhället.

Om du får något av de symtom du räknar upp ska du givetvis söka vård. Det betyder inte att du har cancer, men hosta som inte går över, blödning efter menopaus ska utredas. Högt blodtryck ska man behandla eftersom det annars kan leda till förtidig död.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen