Frågor

Riktlinjer för remiss pga PSA värde före 2014

Hej
Jag undrar vilka riktlijer som gällde före 2014 , Det finns ett dokument från socialstyrelsen 2007 filen heter : ”2007-114-53_2007114542Nationella riktlinjer” som finns hos socialstyrelsen . Gällde inte den ? Jag har IVO anmält min företags hälsovård pga sen remiss , jag hade förhöjda PSA i flera år nu verkar IVO gå helt på läkarens linje , alltså att det var ”praxis” att inte bry sig om dessa riktlinjer eller att de inte gällde

Svar

Hej! De nationella riktlinjerna för de olika tumörsjukdomaran förnyas i takt med den ökande kunskapen och de ny behandlingsregimerna.Innan de nya riktlinjer kommer så gäller det senaste förstås. Men hur man utreder och behandlar kan skilja sig åt beroende på att behandlingen idag är individuell och att ny kunskap kan komma under tiden innan nya riktlinjerna är skrivna.