Frågor

Psa värde efter robotopration 200508 Karolinska

Går på psaprov varje år fram till 70 årsdagen Efter op. var psa på 0.1 senaste var det 0.2 är det något alarmerande. Var 59 år vid op.

Svar

Nej, det är inte något alarmerande. Ett enstaka förhöjt värde säger inte så mycket. Om värdet fortsätter att stiga kan man misstänka ett återfall i sjukdomen.