Frågor

PSA värde 14

Person över 80 år har tagit 2 st PSA prov med värde 14, har för ca 15 år sen operarat bort prostata och sedan dess vid de årliga PSA provtagningarna haft värden närma 0. Ingen åtgärd eller behandling är i nuläget nämnd.
Bör man som anhörig i detta fallet be om att få vara med vid kontakt med läkare? för att få förklaring vad detta kan innebära.

Svar

Det är alltid bra att vara flera personer som lyssnar vid läkarbesök. Det är annars lätt att man inte uppfattar all information. Ni ska be att få en förklaring till hur man har resonerat och varför man valt att inte ge någon behandling i dagsläget. Skriv gärna ner de frågor ni har för att inte glömma någon vid besöket.