Frågor

PSA kvotvärde

Hur ska PSA kvotvärdet tolkas? Ger ett högt sådant, säg 30%, låg sannolikhet för cancer även om PSA total är säg 5? Är det då snarare inflammation eller prostataförstoring?

Svar

Hej! Sannolikheten är låg för att det skulle vara cancer. Ju högre PSA- kvoten är desto troligare är det att en helt godartad sjukdom och inte cancer orsakar det förhöjda PSA -värdet.