Frågor

PSA efter strålning

Hur lång tid efter avslutad strålbehandling mäts PSA? Skall värdet vara noll efter framgångsrik behandling? Vad gör man om värdet inte sjunkit till noll?

Svar

Hej! I regel tas ett nytt värde efter två eller tre månader. Cancercellerna dör succesivt efter strålbehandlingen och körteln finns kvar så därför kan de som har botats av strålbehandlingen ha ett PSA-värde kring < 0,5 .