Frågor

PSA 0,09 efter prostataoperation

I ”Prostatacancer, Nationellt vårdprogram” (April 2015) på sid 84 står det:

”PSA-värden ≤ 0,09 μg/l beror inte sällan på kvarvarande godartad prostatavävnad”.

Stämmer verkligen det påståendet? Finns det vetenskapligt stöd? I en studie som jag hittat i tidskriften ”Urology” påstås tvärtom att kvarvarande prostatavävnad efter operation inte bidrar till mätbar PSA.

Studien jag hittat heter:
Does Benign Prostatic Tissue Contribute to Measurable PSA Levels After Radical Prostatectomy?
(Guilherme Godoy, Basir U. Tareen, Herbert Lepor. Division of Urologic Oncology, Department of Urology, New York University School of Medicine, New York)

och deras slutsats är:
”These results provide compelling evidence that retained benign prostatic elements are an unlikely source of elevated PSA levels in men who have undergone radical prostatectomy.”

Svar

Kvarvarande prostatakörtelvävnad kan ge en liten ökning av PSA värdet. Däremot kan normal prostatakörtelvävnad inte ge en fortsatt stegring av värdet över tid.

Hoppas det var svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen. Det går också bra att ringa till oss 08-123 138 00