Frågor

Prov i livmodern

Har tagit ett prov hos gynekologen inne i livmodern.
Hae hafr blödning efter flera års uppehåll mens.
Tjockare slemhinna.
Provet visade inget elakartat ev. Tendens till polyp.
Gynekolog vill att jag gör en hysterscopi.
Min fråga är kan man lita på provsvaret?
Hysterscopi är det en skrapning?

Svar

Du har varit hos gynekologen för att du har haft en blödning efter klimakteriet. Läkaren tog ett prov från din livmodeslemhinna som inte visade maligna celler, vilket såklart är bra. Det ska du kunna lita på. Nu vill läkaren undersöka dig igen för att man såg att det fanns en tendens till en polyp. Polyper i livmoder ska man också undersöka för att utesluta cancer. Kanske vill läkaren avlägsna din polyp och skicka på analys. Det är bra att man utreder dig noggrant men det skapar såklart oro för dig.
Hysterskopi är inte samma sak som en skrapning. Hysterskopi är en undersökning då man går in i livmodern och undersöker slemhinnan. Då kan man se om slemhinnan är förtjockad, eventuella polyper eller tumörer. Behöver man kan man då ta bort polyper eller ta ett prov från slemhinnan.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.