Frågor

Prostatacancer

Min pappa som är 87 år har spridd prostatacancer med konstaterat metastaser i ryggraden. Hans senaste PSA var 452. Han har väldigt svårt att gå, benen bär honom knappt. Har smärtor i ryggen som han får morfin för. Han har fått hormonbehandling genom sprutor i ett par år. De hjälper inte längre. Hur länge kan han leva med detta? Fruktansvärt att se sin far nara bli sämre och sämre.

Svar

Det är verkligen svårt att se sina föräldrar sjuka. Hur länge man kan leva med en allvarlig sjukdom går inte att svara på. Ingen kan förutsäga det. Det kan vara från några månader till år.
Det beror på flera olika faktorer. T ex om personen får behandling eller ej, hur utbredd och aggresiv sjukdomen är, personens allmäntillstånd etc.

Det kan vara svårt att förhålla sig till den ovisshet det innebär att ha en förälder som är allvarligt sjuk. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog. Känner du att du inte fått svar på dina frågor är du även välkommen att ringa till oss.