Frågor

Prostatacancer

Hej.
Jag har deltagit i Stockholm 3 – undersökningen, och det har visat sig, att jag har prostatacancer.

Min trevlige urolog vill ha en second opinion, vilket jag inte har något emot, men efter vårt samtal sökte jag på nätet mm och fann, att det är positivt att cancern hittats tidigt och då kan behandlas på ett något enklare sätt.
Jag tilldelades en sjua på skalan och en första bedömning är, att jag inte ska behandlas utan leva vidare, under återkommande övervakning.
Vid vårt samtal, lät det som en bra lösning, men nu är jag mer tveksam. Detta även eftersom jag har trängningar och att jag exempelvis utför tre-fyra nattliga toa- besök.
Min fråga är: bör jag behandlas eller ska jag gå följa urologens nuvarande förslag?
Tacksam för ett råd.

Svar

Cancerupplysningen kan varken rekommendera behandling eller avråda behandling. Antingen att du begär en second opinion från annan läkare och klinik, eller att du ber att få ett nytt samtal med din urolog och berättar om din tvekan till hans ”behandlingsalternativ” utifrån de besvär du ändå har i dagsläget.