Frågor

Prostatacancer

Har blivit opererad för prostatacancer feb 2013. Biopsier före operation visade Gleason 3+4. I verkligheten är Gleason 5+4, dock utbredningen väldigt liten, mest är det i apex och i skivan närmast apex. Inga tecken på att cancern ska ha etablerat sig på utsidan av kapseln”.
6 veckor efter operation PSA 0 mikrogram/L (0-1000) 0,1
juni 2013 PSA 0,1
1 sept 2013 PSA 0,2

Hur bedömes Gleason 5+4 jämfört med Gleason 3+4 och i kombination med ovan stegrat PSA ?
Är en cancer med dessa värden botbar ?

Svar

Hej! Gleason summan får man fram genom att addera den vanligaste och den näst vanligaste graden. Graden talar om hur mycket tumörcellerna skjiljer sig från en vanlig friska cell. Man graderar från 1-5. Summan av 5+4 är ju högre än 3+4, det betyder att gleason på 5+4 är en mer elakartad tumör och där risken är större för återfall i sjukdomen.Hur situationen ser ut för dig kan bara din läkare svara på.